standard-title Prof. dr. sci. Devleta Balić

Prof. dr. sci. Devleta Balić

Od samih početaka svoj stručni i naučni rad je orijentisala ka polju ginekološke endokrinologije, dječije adolescentne ginekologije, menopauze i neplodnosti i ginekološke endoskopije.
Do 2008. godine je radila na UKC Tuzla a od 2008. radi u Ginekološkoj klinici “Dr Balić” u Tuzli.
Sa svojim timom uvela je metode vantjelesne oplodnje i liječenja neplodnosti na naše prostore što je rezultiralo radanjem prve bebe 2008. godine u Tuzli i prvog porođaja iz odmrznutih embriona 2012. godine. Pored toga uvodi i minimalno-invazivne ginekološke endoskopske metode u svakodnevnu praksu kao sto su ofice hysteroskopija, transvaginalna hidrolaparoskopija.
Ima veliko iskustvo u tretmanu PCOS, nadzoru visokorizičnih trudnoća i ultrazvučne dijagnostike.
Pored stručne iima i zavidnu akademsku karijeru; predavač je na viće domaćih i međunarodnih simpozija, član Komisija za polaganje specijalističkih ispita i mentor na više magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Predstavnik je Federacije BiH u Evropskom udruženju za humanu reprodukciju – ESHRE. U Slobodno vrijeme bavi se aktivno fitnessom i trčanjem i kao svaka žena rado provodi vrijeme u kuhinji.

Popis objavljenih radova nakon zadnjeg izbora

KNJIGE, MONOGRAFIJE, BROŠURE

Knjige ili poglavlja u domaćoj knjizi

 1. Balić D.Mehanizam djelovanja polnih hormona i menstrualni ciklus U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 61-75.
 2. Balić D.Kongenitalne anomalije i interseksualizam. U: Ginekologija ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 79-89.
 3. Balić D. Ginekologija dječije i adolescentne dobi.U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 93-109.
 4. Balić D.  Perimenopauza i postmenopauza. U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 113-118.
 5. BalićD.Poremećaji menstrualnog ciklusa.  U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 121-137.
 6. Balić D. Fatušić Z. Aktivno vođenje porođaja.U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:529-240.
 7. Balić D. Produžen porođaj (distocija i sužena karlica).U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:540-546.
 8. Balić D. Karlična prezentacija. Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007: 546-558.

Monografije
1. Balić A, Balić D.  Perinatalna zbivanja u tuzlanskoj regiji kroz kroz naučni rad prof. dr. sci. Branislave Balić. Tuzla, PrintCom 2006:1-110.
2. Skokić

NAUČNI RADOVI

Inostrani časopisi

 1. Hadžimehmedović ABalić A, Balić D. Spolno ponašanje adolescenata Tuzlanskog kantona. Gynaecol Perinatol 2006;15(3):119-130.
 2. Balić D, Latifagić A, Hudić I Insulin-like growth factor-binding protein-1 (IGFBP-1) in cervical secretions as a predictor of preterm delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2008 May;21(5):297-3.
 3. Hudić I, Fatusić Z, Szekeres-Bartho J, Balić D, Polgar B, Ljuca D, Dizdarević-Hudić LProgesterone-induced blocking factor and cytokine profile in women with threatened pre-term delivery. Am J Reprod Immunol. 2009 May;61(5):330-7.

Domaći časopisi

 1. Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. Poznavanje i primjena metoda kontracepcije kod srednjoškolaca tuzlanskog kantona. Medicinski glasnik 2006; (3):2: 53-57.
 2. Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. The reproductive health situation of adolescents in Tuzla Canton. Bosnia and Herzegovina. Materia sociomedica 2006: 18 (2): 73-75.
 3. Balić D, Balić A. Antenatalna dijagnostika fetalnih anomalija i hromozomskih abnormanosti. Pedijatrija danas 2008; 4 (1): 42-52.
 4. Mesalić L, Tupković E, Kendić S, Balić D Correlation between hormonal and lipid status in women in menopause. Bosn J Basic Med Sci. 2008 May;8(2):188-92.
 5. Balić A, Balić D. Standardi fetalnog rasta za Tuzlansku regiju. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2010; 7(2):153-159.
 6. Balić A, Balić D. Fetalna ehokardiografija u XV nedjelji trudnoće. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2011; 8(1):1-8.
 7. Balić A, Balić D. Procjena gestacijske dobi u Tuzlanskoj regiji temeljem rasta fetalnog malog mozga. Pedijatrija danas 2010;6(2):182-188.
 8. Balić D i Balić A.Office hysteroscopy, transvaginal ultrasound and endometrial histology: a comparison in infertile patients. Acta Medica Academica 2011;40(1):34-38.

STRUČNI RADOVI
Domaći časopisi

 1. Balic D.How to make assisted reproductive technologies (ART) affordable in Bosnia and Herzegovina: experience after the first 105 cycles. Med Arh. 2011;65(2):119-21.
 2. Balić D i Fatušić Z. Strano tijelo u vagini djevojčice kao uzrok vulvovaginitisa i vaginalnog krvarenja:prikaz slučaja. Pedijatrija danas 2005;1 (2):103-106.
 3. Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. Adolescenti i poznavanje spolno prenosivih bolesti u Tuzlanskom kantonu. Med Arh 2006; 60(5): 304-307.
 4. Balić A, Balić D. Ultrasound diagnosis of oropharyngeal teratoma in the 17th
 5. week of pregnancy. Acta Medica Academica 2011;40(1):82.

Zbornici radova međunarodnih kongresa i simpozijuma

 1. Balić A, Balić D. The role of transvaginal 4D ultrasonography in detection chromosomal abnormality at 13-14 weeks. V3.9. Abtract book XVIII FIGOWorld Congress of gynecology and Obstetrics. Kuala Lumpur 5-10.11.2006: 136.

Zbornici radova domaćih kongresa i simpozijuma

 1. Balić A, Balić D. Balić B. Trudnička knjižica –peta izmjena. U: Perinatalni trendovi u Bosni i Hercegovini ur. Šimić S, Mehmedbašić S. Sarajevo: ANU BiH, posebna izdanja knjiga XXXIII. 2007:57-65.
 2. Balić D. Prijevremeno iscrpljivanje jajnika. U: Zbornik radova simpozijuma Suvremena dostignuća u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti. Mostar: RMC “Dr Safet Mujić”, 2008: 93-95.
 3. Balić A, Balić D. Ultrazvučni pregled u XIV nedelji trudnoće. U: Zbornik radova simpozijuma Perinatalni dani BiH, ur. Balić A. Tuzla 26-27.10.2008: 69-74.
 4. Balić A, B
 5. alić D. Osnovni pokazatelji intrauterinog rasta u Tuzlanskom kantonu. U: Zbornik radova simpozijuma Perinatalni dani BiH, ur. Balić A. Tuzla 26-27.10.2008: 75-81.

DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI NAUČNE I STRUČNE OBLASTI
Mentorstva

 1. Magistarski rad dr Zumre Begić, specijaliste ginekologije i akušerstva, pod nazivom ,,Povezanost lipidnog profila i novoa testosterona sa gustoćom kosti u postmenopauzi”, Medicinski fakultet  Univerziteta u Tuzli, 2009.
 2. Doktorska disertacija dr Mahire Jahić, specijaliste ginekologije i akušerstva, pod nazivom „Kliničke, mikrobiološke i  citološke karakteristike enterokoknog vaginitisa”, Medicinski   fakultet Univerziteta u Tuzli, 2007.