U okviru naučnoistraživačkog rada kao jedne od naših djelatnosti iz oblasti vantjelesne oplodnje, spadalo je i mentorstvo prof.dr.sci Devlete Balić na temu “Perinatalni ispod trudnoća nakon medicinski potpomognute oplodnje” , koje je održano na Medicinskom fakultetu UNTZ dana 31.1.2018.g.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 200 trudnica iz našeg Zavoda koje su bile involvirane u sve faze istraživanja.
Na Mediciniskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, prof.dr sci Devleta Balić bila je mentor kolegi doktoru Aminu Đulabiću za magistarski rad na temu: „Perinatalni ishod trudnoća nakon medicinski potpomognute oplodnje“ . Njegov istraživački rad uključivao je i uzorak 200 trudnica iz našeg Zavoda za humanu reprodukciju Dr Balić.
Istraživanje je izvršeno na retrospektivnom uzorku 200 porođenih trudnica u dvije grupe: Kontrolna i ispitivana grupa.
U ispitivanu grupu je spadalo 100 trudnoća nastalih iz medicinski potpomognute oplodnje ( u daljem tekstu MPO) u našem centru te u kontrolnu grupu 100 trudnoća koje su rezultat prirodnog/spontanog zanošenja.
Ispitanice iz ispitivane grupe su procentualno starije životne dobi u odnosu na ispitanice koje su zanijele prirodnim putem, te bitan podatak je da su blizanačke trudnoće znatno češće u trudnoćama MPO nego u općoj populaciji te je prosječna težina novorođenčadi iz MPO bila niža nego kod novorođenčadi začetih prirodnim putem. Istraživanje na 200 trudnica je pokazalo da su u djece iz MPO prosječno 297,1 gr manje težine, također da je učestalost carskog reza kao načina porođaja učestalija, te da uzrok neplodnosti, dan transfera i broj vraćenih embriona ne utiče na perinatalni ishod. Na pozitivan perinatalni ishod trudnoća iz MPO možemo utjecati kvalitetnijim vođenjem trudnoće sa stručnim kadrom, izuzetnim poznavanjem reproduktivne anamneze te pravovremenom reakcijom u slučaju neke komplikacije. Također je važno spomenuti da je prema podacim WHO muški i ženski uzrok neplodnosti skoro jednak: -Muški faktor 20-30% -Ženski faktor 20-35 % -Kombinovani 25-40% -Neobjašnjivi uzroci 10-20%

View this post on Instagram

U okviru naučnoistraživačkog rada kao jedne od naših djelatnosti iz oblasti vantjelesne oplodnje, spadalo je i mentorstvo prof.dr.sci Devlete Balić na temu "Perinatalni ispod trudnoća nakon medicinski potpomognute oplodnje" za magistarski rad, koje je održano na Medicinskom fakultetu UNTZ dana 31.1.2018.g. Istraživanje je vršeno na uzorku od 200 trudnica iz našeg Zavoda koje su bile involvirane u sve faze istraživanja. Na Medicniskom fakultetu UNTZ bila sam mentor kolegi doktoru Aminu Đulabiću na temu: „Perinatalni ishod trudnoća nakon medicinski potpomognute oplodnje“ . Njegov istraživački rad uključivao je i uzorak 200 trudnica iz našeg Zavoda za humanu reprodukciju Dr Balić. Istraživanje je izvršeno na retrospektivnom uzorku 200 porođenih trudnica u dvije grupe: Kontrolna i ispitivana grupa. U ispitivanu grupu je spadalo 100 trudnoća nastalih iz medicinski potpomognute oplodnje ( u daljem tekstu MPO) u našem centru te u kontrolnu grupu 100 trudnoća koje su rezultat prirodnog/spontanog zanošenja. Ispitanice iz ispitivane grupe su procentualno starije životne dobi u odnosu na ispitanice koje su zanijele prirodnim putem, te bitan podatak je da su blizanačke trudnoće znatno češće u trudnoćama MPO nego u općoj populaciji te je prosječna težina novorođenčadi iz MPO bila niža nego kod novorođenčadi začetih prirodnim putem. Istraživanje na 200 trudnica je pokazalo da su u djece iz MPO prosječno 297,1 gr manje težine, također da je učestalost carskog reza kao načina porođaja učestalija, te da uzrok neplodnosti, dan transfera i broj vraćenih embriona ne utiče na perinatalni ishod. Na pozitivan perinatalni ishod trudnoća iz MPO možemo utjecati kvalitetnijim vođenjem trudnoće sa stručnim kadrom, izuzetnim poznavanjem reproduktivne anamneze te pravovremenom reakcijom u slučaju neke komplikacije. Također je važno spomenuti da je prema podacim WHO muški i ženski uzrok neplodnosti skoro jednak: -Muški faktor 20-30% -Ženski faktor 20-35 % -Kombinovani 25-40% -Neobjašnjivi uzroci 10-20%

A post shared by Devleta Balic (@devletabalic) on