Kliknite ovdje i preuzmite oglas u pdf-u. 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Zavoda za humanu reprodukciju „Dr. Balić“ Tuzla, raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na poziciji

I. DOKTOR SPEC. GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
(za rad na neodređeno vrijeme, dva izvršitelja)

AD I. Doktor spec. ginekologije i opstetricije

Opis poslova i radnih zadataka:

  • Poslovi doktora specijaliste ginekologije i opstetricije u Ustanovi.

Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

  • Završen diplomski studij medicine,
  • Položen specijalistički ispit iz specijalnosti za koju se kandidat prijavljuje,
  • Odobrenje za samostalan rad,
  • Aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano),
  • Poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office).

Mjesto rada: Kojšino br. 25, Tuzla (sjedište Ustanove).

Napomena za sve kandidate: Kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na razgovor sa članovima Komisije za izbor, koja kandidate bira na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

Način podnošenja prijave: Kandidati su obavezni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti fotokopije dokumentacije tražene pod posebnim uslovima.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučeno poštom, adresirano na Privatna zdravstvena ustanova Zavod za humanu reprodukciju „Dr. Balić“ Tuzla, Kojšino br. 25, Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Rok za podnošenje prijava: 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa neće se uzimati u razmatranje.

 

 

DIREKTOR
PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr. Balić“ Tuzla
_________________
Prof. dr. Devleta Balić