Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima: da bude veseo bez razloga, da bude uvijek nečim zabavljen i da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi.
Nakon 15 godina čekanja, stigla je u zagrljaj svojim najmilijima princeza Džejla.

Hvala dragi naši što svoju sreću dijelite sa svima. Na ovaj način ohrabrujemo sve parove koji željno iščekuju potomstvo.