standard-title Cjenovnik usluga

Cjenovnik usluga

GINEKOLOŠKE I OBSTETRIČKE USLUGE KM
Kompletan ginekološki pregled 100
Prvi ginekološki pregled 50
Kontrolni ginekološki pregled 30
Kompletan pregled trudnice   80
Kontrolni pregled u vezi sa spiralom  50
Klinički pregled dojki 30
Konsultacija u vezi nalaza 15
Ekspertno mišljenje u vezi neplodnosti 30
PA-PA test 50
Redovni godišnji pregled + PA-PA 100
ULTRAZVUČNI PREGLEDI   
Ultrazvučni pregled (2D crno-bijeli) 50
Kontrolni ultrazvučni pregled  30
Ultrazvučni kolor dopler pregled  100
3D/4D ginekološki (VCI, omni view) 120
Ekspertni ultrazvučni pregled (3D/4D/5D) 250
Fetalni skrining u XIII/XIV nedelji  150
Morfološki pregled u II i III trimestru   200
Ultrazvučni pregled dojki 50
AFC (broj antralnih folikula) 50
ENDOKRINOLOGIJA   
Hormonski status žene (FSH, LH, PRL 100
Hormoni štitne ž.TSH T3 T4 50
AntiMilerov hormon AMH 50
bHCG 30
Rh antitijela 40
Krvna grupa RhD 50
PATOHISTOLOŠKE I PCR USLUGE  
Kariotip iz periferne krvi 200
Test 4 gena na trombofiliju 300
Kariotip iz abortnog tkiva 300
4 seksualno prenosive bolesti  200
Patohistološki nalaz 100
SEROLOŠKE PRETRAGE  
Antikardiolipinska at. 60
Antifosfolipidna at. 60
TORCH 250
HIV 1+2 Ag-At 40
HbsAG 60
HCV 60
VDRL 40
DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE NEPLODNOSTI KM
Prvi pregled u vezi sa neplodnošću 100
Pregled, analiza ranije med. dokumentacije 20
Razgovor sa parom u vezi liječenja neplodnosti 30
Folikulometrija 50
Spermogram 50
Dijagnostička punkcija testisa 400
SonoHSG 300
Inseminacija   500
Vantjelesna oplodnja (IVF/ICSI) bez lijekova 4000
Zamrzavanje sjemena ( 5 slamica do 3 god) 1400
Zamrzavanje embrija (do 3 godine) 1400
Embriotransfer odmrznutih embrija 1400
OPERATIVNE USLUGE  
Histeroskopska resekcija polipa 1250
Histeroskopska resekcija septuma i mioma od 2800
Transvaginalna hidrolaparoskopija u BH centru za srce 3000
Laparoskopske operacije od 3000
Histeroskopija + Laparoskopija 3500
Skreching 200
Prekid trudnoće u lokalnoj anesteziji 200
Eksplorativna kiretaža, biopsija, polipektomija 200
Insercija spirale  100
Ekstrakcija spirale  50
Kratka intravenska anestezija 200
Kriokauterizacija (zamrzavanje) grlića 100
Kriokauterizacija genitalnih bradavica 200
Previjanje rane 20
Kontrole nakon HSC i LPS 20
Davanje injekcija 5
Infuzija  20
MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE  
Vaginalni i cervikalni bris 30
Bris na Chlamidiu 40
Bris na HPV 150
Bris na Ureaplasmu i Mycoplasmu 50
Spermokultura 30
TESTOVI PROBIRA U TRUDNOĆI  
NIFTY test   1400
HARMONY test  1300
Double test 100
Triple test 100
Quadriple test 100
 

>Upute za pacijente>

Loading…