Ikona

Pozovite nas

061 140 222

Ikona

Nalazimo se u

Tuzla, BiH

Novosti

Danas je 25 godina od kako je Prof.dr. Adem Balić magistrirao

 

11.06.2018 19:49
Slika
 
Tačno prije dvadeset i pet godina doktor Adem Balić, načelnik Zavoda za humanu reprodukciju "Dr Balić" je odbranio magistarski rad.

Magistarski rad na temu “Problem određivanja nepouzdanog termina porođaja u odmaklim normalnim trudnoćama” pod mentorstvom prof. dr. Branislave Balić odbranio je 11. juna 1993. god. Neposredno nakon položenog specijalističkog ispita (2. marta 1994. god.), sa istim mentorom prijavljuje temu za doktorsku disertaciju pod nazivom “Sonografska procjena maturacije posteljice u normalnim trudnoćama i korelacija sa plućnom zrelošću novorođenčeta” koju je odbranio 3. jula 1998. godine pred Komisijom čiji je predsjednik bio prof. dr. Asim Kurjak.
Od samog početka pokazuje naklonost ka fetalnoj medicini, Poznat je kao autor “Trudničke knjižice” koja je u praktičnoj primjeni skoro 25 godina. Urednik je i autor je univerzitetskog udžbenika “Perinatologija”. Pionir je mjerenja nuhalnog zadebljanja i fetalnog skrininga na kraju III trimestra i 3D/4D ultrazvuka na našim prostorima ali i šire. Član je tima koji je uveo vantjelesnu oplodnju na naše prostore, te rođenje preko 200 beba.

10 godina je bio Načelnik dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica u Domu zdravlja u Tuzli, a od 2012. načelnik Ginekološke “Dr Balić”. Jedan je od osnivača Ljekarske komore TK, te njen prvi podpredsjednik i jednom mandatu i predsjednik.

Objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova, član je komisija za polaganje specijalističkih ispita i mentor na većem broju disertacija i magisterija. Autor je većeg broja različitih obrazaca, uputnica, brošura i letaka koje se koriste u rutinskon giinekološkoj praksi. Autor je softvera “GynObst”.

0 0