Kriokauterizacija predstavlja najrašireniju metodu lijeenja hroninog cervicitisa, cervikalnih displazija, te drugih manjih benignih tumora kože kao što su genitalne bradavice. U zadnje vrijeme sa izuzetno velikim uspjehom se primjenjuje u lijeenju cervikalnih HPV infekcija. Njene prednosti su u tome što se radi o veoma efikasnoj metodi koja se naješe vrši samo u jednom aktu (jednokratno), te da nije bolna.

Previenje tenog u plinovito stranje nekih gasova kao što je azotni oksidul i CO2 dovodi do stvaranja vrlo niskih temperatura koje dovode do kristalizacije tenosti unutar elije ili propadanja nekih organela što za posljedicu ima takve poremeaje koji dovode do odumiranja elije.

Ta pojava je u praktinoj upotrebi u lijeenju raznih promjena na koži i sluznicama. Specijalni aparat koji se zove kriokauter koristei teni azot (azotni oksidul ili NO2) proizvodi temperaturu od -89ºC u veoma kratkom periodu (desetak sekundi) i zadržava je na tom nivou onoliko koliko mi to želimo. Upotreba azotnog oksidula je veoma rasprostranjena, ne samo zbog vrlo niskih temperatura koje stvara nego i zbog njegove jednostavne upotrebe, netoksinosti ali i relativno niske cijene.

Na ovaj nain se uništava samo površni sloj epitelnih elija grlia koji i jeste patološki izmijenjen, dok ouvanje bazalnog sloja omoguava proces regeneracije tretiranog tkiva u cijelosti.

Više o kriokauterizaciji