061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Mogućnosti liječenja bračne neplodnosti u Ginekološkoj klinici “Dr Balić” za žene I muškarce

ISPITIVANJA KOD ŽENE

 1. Anamneza i klinički pregled
  Važni podaci za otkrivanje i liječenje neplodnosti su: trajanje neplodnosti, prijašnje trudnoće i njihov ishod, starost partnera, kronične i druge bolesti partnera, ginekološke bolesti i njihovo liječenje, ginekološka anamneza, indeks tjelesne mase.
 2. Ultrazvučni pregled
  Ovaj pregled nam omogućuje vizualizaciju strukture materice i ovarija, te otkrivanje određenih faktora koji mogu biti smetnja trudnoći kao što su anomalije materice, anomalije materišta, pregrade materice, polipi, miomi i slično. Ovim pregledom se procenjuje i funkcija ovarija. Posebnim pregledom tzv. 3D i 4D ultrazvuk omogućuje nam još kvalitetniji uvid u stanje unutrašnjosti materice nego klasični ultrazvuk, koji može da zamijeni dijagnostičku histeroskopiju. Kolor dopler ultrazvukom se procjenjuje stanje krvnih sudova uterusa i ovarija.
 3. Endokrinološki pregled
  Za ocjenjivanje reproduktivne funkcije jajnika važne su vrijednosti hormona jajnika i hipofize: LH (luteinizirajući hormon), FSH (folikulo-stimulirajući hormon), estradiol, progesteron, PRL (prolaktin), AMH (antimilerov hormon), te hormoni štitne žlijezde (TSH, T3, T4) a nekad i vrijednosti muških spolnih hormona –tesoteron-
 4. Intervencije
 • Sonohisterosalpingografija je dijagnostička metoda, koja omogućava ispitivanje prohodnosti jajovoda pod kontrolom ultrazvuka čime se izbjegava rentgensko zračenje. Kolor dopler i 4D ultrazvuk omogućuju kvalitetnu vizualizaciju kretanja kontrasta kroz materište i jajovode, kao i 3D prikaz materišta.
 • Histeroskopija (HSC) je dijagnostička a po potrebi i operativna metoda, koja omogućava uvid u materičnu šupljinu, te istovremeno odstranjivanje polipa ili mioma kao i eventualnu resekciju uočene materične pregrade. Operacija se radi u opštoj anesteziji.
 • Transvaginalna hidrolaparoskopija –THL je dijagnostička endoskopska metoda, koja podrazumijeva ulazak optičkih instrumenata kroz vaginu, iza materice u trbušnu duplju. Na taj način se dobije prikaz zadnjeg zida materice, jajnika, te prolazak kontrasta kroz jajovode. Eventualne priraslice se mogu ukloniti. Operacija se radi u opštoj anesteziji.
 • Fertiloskopija je dijagnostička ( a po potrebi/i  operativna metoda) koja podrazumijeva histeroskopiju a potom i transvaginalnu hidrolaparoskopiju, te se na taj način u jednom aktu uradi kompletno endoskopsko ispitivanje neplodnosti uz istovremeno operativno rješavanje eventualnih patoloških promjena.

ISPITIVANJA KOD MUŠKARCA

 1. Anamneza sa ciljem pronalaska uzroka neplodnosti
 2. Laboratorijska  analiza sjemena:
procjena broja spermija u sjemenoj tečnosti, njihova pokretljivost, vitalnost, morfologija i imunološki faktori.
 3. Endokrinološka obrada
 4. Punkciona biopsija testisa kod azoospermije

LIJEČENJE OVULATORNIH SMETNJI


Liječenje smetnji vezanih za ovulaciju se sprovodi različito u ovisnosti o uzroku, te o kvalitetu sjemena supruga. Ako je spermogram uredan liječenje se sprovodi stimulacijom ovulacije, korekcijom negenitalnih poremećeja kao što su dijabetes, oboljenja štitne žlijezde, gojaznost i slično. Stimulacija ovulacije se izvodi klomifenom, letrozolom ili gonadotropinima (Menopur, Gonal F) a kombinuje se sa planiranjem odnosa ili inseminacijom.

INSEMINACIJA (IUI)

Unos posebno pripremljenog sjemena partnera u materište žene u vrijeme očekivane ovulacije nakon minimalne stimulacije čime se rješava problem anovulacije kod žena te smanjenog broja i pokretljivosti spermija kod muškarca. Cijeli postupak se sastoji od dva do tri ultrazvučna pregleda (folikulometrije) te same intrauterine inseminacije tj. unosa sjemena u matericu.

VANTJELESNA OPLODNJA (IVF)

Postupak oplodnje izvan tijela žene IVF (In Vitro Fertilization) je metoda, pri kojoj se u laboratoriji u uslovima koji imitaraju prirodne ostvaruje kontakt jajnih ćelija i najkvalitetnijih progresivno pokretnih i morfološki ispravnih spermija. Ti uslovi podrazumijevaju specijalne hranjive podloge, određenu temperaturu i vlažnost vazduha i sl.

Da bi dobili dovoljan broj zrelih jajnih ćelija sposobnih za oplodnju stimuliramo rad jajnika hormonskim injekcijama. Jajne ćelije dobivamo postupkom koji se zove aspiracija ili punkcija. To je postupak kojim se pred samu ovulaciju pod kontrolom ultrazvuka specijalnom iglom nabode mjehurić na jajniku i iz njega aspirira tekućina u kojoj se nalazi jajna ćelija. Cijeli postupak se obavlja u operacionoj sali u opštoj anesteziji. Aspirirana tečnost iz folikula jajnika se pregleda u laboratoriju s ciljem da se pronađu i izdvoje jajne ćelije koje se zatim stavljaju u hranjivu podlogu i inkubator da bi se omogućio njihov dalji razvoj.

U istom laboratoriju se uzima i obrađuje sjeme partnera tako da se izdvoje samo progresivno pokretni i morfološki ispravni spermiji koji se specijalnim kateterom ubacuju u hranilište sa jajnim ćelijama.

Naredni dan se provjerava da li je došlo do oplodnje. Ako je došlo do oplodnje hranilište sa zamecima se vraća u inkubator i čeka 3 do 5 dana. Za prijenos u matericu izaberu se obično 1-3 najkvalitetnija zametka a ostali zadovoljavajućeg kvaliteta se zamrznu. U slučaju većeg broja veoma kvalitetnij embrija nastavlja se njihova kultivacija do 5. dana do tzv. stadija blastociste kako bi donijeli kvalitetniju odluku o broju vraćenih embrija. U pravilu se vraća jedna izuzteno dvije blastociste a ostale se uz saglasnost para zamrzavaju.

Postupak prijenosa zametka u materište se naziva embriotransfer i vrši se se specijalnim tankim kateterom pod kontrolom 4D ultrazvuka uz korištenje tzv. “ljepila za embrije” (embrioglue). Postupak nije bolan traje desetak minuta nakon čega žena leži 15 do 30 minuta.

15 dana poslije uradi se  βHCG da bi se vidjelo da li je došlo da daljeg razvoja trudnoće.