061 140 222 | ivfbih@gmail.com

U organizaciji „Vitrolife“ kompanije iz Gothenburga (Švedska) od 19. – 20. septembra upriličen je seminar za embriologe na temu „Optimizacija vašeg IVF uspjeha“ na kojem je učešće uzeo i embriolog iz Ginekološke klinike „Dr Balić“ mr.sc.Džanan Osmanović.

Embriolog naše Klinike prisustvovao seminaru u organizaciji Vitrolife-a iz Gothenburga

U organizaciji „Vitrolife“ kompanije iz Gothenburga (Švedska) od 19. – 20. septembra upriličen je seminar za embriologe na temu „Optimizacija vašeg IVF uspjeha“ na kojem je učešće uzeo i embriolog iz Ginekološke klinike „Dr Balić“ mr.sc.Džanan Osmanović.

Ova edukacija se fokusira na postavke embrio kulture tokom humane reprodukcije, od uzimanja jajne ćelije do prenosa embrija. Na kursu su se praktično i teoretski obrađivale teme kontrole kvalitete u IVF postupku i zamrzavanje.

Edukaciju su vodili svjetski priznati embriolozi: Ann-Helene Jakobsson, Jaco Geyer i Hubert Joris.

Vitrolife je globalna kompanija iz Švedske koja se od 1994.godine bavi IVF postupkom i koja okuplja 350 zaposlenih.

image

Prof. dr. sci. Devleta Balić

Direktor zavoda
Subspecijalista reproduktivne medicine

Biografija | Publikacije | Diplome

image

Prof. dr. sci. Adem Balić

Načelnik Zavoda
Subspecijalista fetalne medicine i obstetricije

Biografija | Publikacije | Diplome

 
image

Dipl. biolog Mojca Čižek Sajko dr.sci.

Šef IVF laboratorija
Senior embriolog

Biografija

image

Dipl. biolog Džanan Osmanović mr.sci.

Šef androlaboratorija
Embriolog

image

Doc. dr. Azur Tulumović

Ginekolog

Biografija

 
image

Doc.dr.Lejla Ahmetbegović-Osmančević

Pedijatar za oblast gastroenterologije

dr.Zumra Begić, mr.med.sci

Ginekolog

 

 

 
image

Amra Tabudić

Medicinski tehničar
IVF koordinator

image

Amina Halilović

Medicinski tehničar
Glavna sestra

image

Jasmina Mehmedović

Medicinski tehničar
Office Manager

 
image

Nasmirija Mingić

Medicinska sestra