061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Tim Ginekološke klinike „Dr. Balić“ Tuzla u sastavu: prof.dr.Devleta Balić, direktorica Klinike, prof. dr. Adem Balić, načelnik, te embriolozi dr.sci. Mojca Čižek Sajko i Mr. sci. Džanan Osmanović, učestvovali su na Kongresu Evropskog udruženja za humanu reprodukciju - ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), koji je organiziran od drugog do petog jula u Ženevi.

Na Kongresu je bilo riječi o svim savremenim dostignućima iz polja reproduktivne medicine i embriologije na kojem su vrhunski stručnajci iz ovih oblasti imali priliku razmjeniti  iskustva sa kolegama koji se bave liječenjem neplodnosti.

Prema riječima profesora Adema Balića, seminari i edukacije ovog tipa jako su važni i korisni  jer su oni mjesto  okupljanja uspješnih ginekologa i embriologa iz cijelog svijeta koji se bave vantjelesnom oplodnjom uz primjenu najsavremenijih medicinskih inovacija i tehnologija. 

"Kao Klinka koja se deset punih godina bavi IVF postupkom, sa svojim timom često posjećujemo edukacije ovog tipa. Kako se mi ginekolozi kontinuirano educiramo o svim inovacijama na polju ginekologije, tako nam je jako važno da su naši embiolozi informirani o svim dostignućima iz oblasti embriologije kako bi naša laboratorija bila u skladu sa evropskim standardima", kazao je dr. Balić.

image

Prof. dr. sci. Devleta Balić

Direktor zavoda
Subspecijalista reproduktivne medicine

Biografija | Publikacije | Diplome

image

Prof. dr. sci. Adem Balić

Načelnik Zavoda
Subspecijalista fetalne medicine i obstetricije

Biografija | Publikacije | Diplome

 
image

Dipl. biolog Mojca Čižek Sajko dr.sci.

Šef IVF laboratorija
Senior embriolog

Biografija

image

Dipl. biolog Džanan Osmanović mr.sci.

Šef androlaboratorija
Embriolog

image

Doc. dr. Azur Tulumović

Ginekolog

Biografija

 
image

Doc.dr.Lejla Ahmetbegović-Osmančević

Pedijatar za oblast gastroenterologije

dr.Zumra Begić, mr.med.sci

Ginekolog

 

 

 
image

Amra Tabudić

Medicinski tehničar
IVF koordinator

image

Amina Halilović

Medicinski tehničar
Glavna sestra

image

Jasmina Mehmedović

Medicinski tehničar
Office Manager

 
image

Nasmirija Mingić

Medicinska sestra