061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Novosti iz centra

Ginekološka klinika „Dr Balić“ Tuzla

Projekat od 60 besplatnih za parove koji se susreću sa problemom neplodnosti

U cilju poboljšanja uslova i položaja parova koji se susreću sa problemom neplodnosti, stručnjaci iz Ginekološke klinike „Dr Balić“ Tuzla, pokrenuli su poseban projekat podrške ovim ljudima.

U mjesecu februaru, besplatno je pregledano 20 parova koji se suočavaju sa problemom neplodnosti, dok su u toku pregledi za dvadeset parova za mjesec mart. Poziv na novi krug od 20 besplatnih pregleda za mjesec april, bit će objavljen krajem tekućeg mjeseca na facebook stranici Ginekološke klinike „Dr Balić“ Tuzla.

Kako vlada veliko interesovanje za ovu vrstu pregleda namijenjenih parovima koji se suočavaju sa bračnom neplodnošću,  naši prof. dr. Devleta Balić i prof. dr. Adem Balić, ginekolozi sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti dijagnostike i liječenja neplodnosti, organizirali su poseban projekat podrške za 60 parova koji se suočavaju sa problemom bračne neplodnosti za mjesece: februar, mart i april.

U svrhu što kraćeg traganja za uzrokom neplodnosti doktori Balić upućuju parove da urade određene kliničke i laboratorijske pretrage. Za ovu vrstu pregleda od velike važnosti su hormonske pretrage (ali i  sve druge pretrage koje su rađene), te će po dolasku u Kliniku doktori izvršiti analizu kompletne medicinske dokumentacije (i stare i nove), te upriličiti razgovor sa parom o svim okolnostima vezanim za dijagnostiku i liječenje neplodnosti gdje će svi koji dođu imati prilike da dobiju odgovore na svi pitanja koja ih zanimaju, a u vezi neplodnosti.

U okviru ove posjete radi se klasični ginekološki, te vaginalni ultrazvučni pregled žene (2D, 3D/4D i kolor dopler) na ultrazvučnom aparatu GE VOLUSON E-8 EXPERT. Poželjno je (ali nije obavezno) da se pregled žene radi u vrijeme između 6. i 13. dana ciklusa.

Spisak potrebnih nalaza za dijagnostiku neplodnosti kod žene:

Hormonske pretrage

  • FSH, LH, prolaktin, estradiol, progesteron, testosteron

(urađeni u vrijeme menzesa -2. do 5. dan)

  • TSH,T3, T4

Laboratorijske analize

  • KS, SE, urin, urea, kreatinin, holesterol
  • Inzulinemija i OGTT (analiza vrijednosti šećra i inzulina u krvi nakon opterećenja sa 75g glukoze)

Mikrobiološke analize

  • Urinokultura na BG i ABG
  • Brisevi grlića i vagine na BG i ABG
  • PA-PA test

Spermogram supruga (partnera)

Napominjemo, dobro je da su navedene pretrage urađene, a ukoliko nisu, parovi na pregled donose medicinsku nalaze koje imaju pa se sa doktorima dogovoriti za eventualne ostale pretrage.