061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Novosti iz centra

Učinci hormonske kombinovane kontracepcije u liječenju neplodnosti

Hormonske metode kontracepcije (hormonski kontraceptivi) su posebno efikasan metod planiranja porodice. To je potpuno reverzibilni metod, što znači da žena može da zatrudni odmah po prestanku uzimanja tableta.

Zaštitna uloga hormonske kombinovane kontracepcije (HKK)

 • Mortalitet
 • Vanmaterična trudnoća
 • Funkcionalne ciste ovarija
 • Upale genitalnih organa žene
 • Benigne bolesti dojke
 • Rak jajnika
 • Rak endometrija
 • Rak debelog crijeva
 • Osteoporoza i pad mineralne gustine

Terapijska uloga HKK

 • Regulacija neredovnih menstruacija
 • Regulacija obilnosti menstruacija
 • Dismenoreja
 • Anemija
 • Akne
 • Adenomioza
 • Endometrioza
 • PCO,PCOS
 • Miomi
 • Mikropolipoza i polipi endometrija

Većina nuspojava se dešava u prvim mjesecima primjene, a slična je subjektivnim znacima za trudnoću: muka, gađenje, nagon za povraćanje, neraspoloženje, nadutost, osjetljivost grudi, oskudna krvarenja, glavobolje, akne, porast na težini itd.

Indirekno liječenje neplodnosti - Terapijsko dejstvo hormonske kontracepcije

 • Sprečavanje vanmaterične trudnoće
  HKK je jedina kontraceptivna metoda  koja sprečava extrauterinu trudnoću, Stanja nakon vanmaterične trudnoće. Osnovana sumnja na neprohodnost jajovoda (HSG, apendicitis, tuboovarijalni absces, peleveoperitonitis). HKK pruža priliku ženi zaštitu od nove vanmaterične trudnoće te mogućnost planiranja dijagnostičkih procedura kao i postupka daljeg liječenja neplodnosti
 • Regulacija menstrualnog ciklusa
  Problem neredovnih menstruacija kod neplodnih žena. Planiranje dijagnostičkih procedura. Planiranje terapijskih procedura. Sinhronizacija ciklusa. Postiže se kontrola nad menstrualnim ciklusom koja omogućuje planiranje svih dijagnostičkih i terapijskih procedura. HK postiže regulaciju menstrualnog ciklusa, ako se uključi od 2. do 7. dana ciklusa
 • Priprema za histeroskopske operacije. Za dobru vizualizacija materišta neophodan je tanak endometrij. To je period od 2-3 dana neposredno nakon menstruacije. Teškoće kod planiranja operacije (vikend, praznik, drugi op. program, preoperativna priprema, poslovne obaveze pacijenta). Supresija proliferacije endometrija Danazolom ili sa HK.
  Supresivno dejstvo HK na endometrij se može održavati danima i sedmicama prilično komforno bez bojazni da će to negativno uticati na njeno zdravlje, tok i ishod operacije a sa brojnim drugim pozitivnim efektima u vezi liječenja neplodnosti
 • Priprema za postupak vantjelesne oplodnje
  Postupci nakon kojih se očekuje ne samo trudnoća nego i njeno iznošenje. Planiranje poslovnih obaveza para koje uključuje i organizaciju dolaska na sve procedure koje sadrži postupak VTO. Planiranje sprovođenja postupaka VTO u IVF centrima (priprema laboratorije, osoblja, obezbjeđenje potrošnog materijala i medija). Uključivanje HKK omogućuje pouzdano određivanje datuma početka menstrualnog ciklusa a time i planiranje izvođenje postupka VTO više mjeseci pa godinu prije uz niz drugih prednosti

Da li hormonska kontracepcija utiče na odgovor jajnika na stimulaciju te na uspješnost postupaka vantjelesne oplodnje?

 • HKK dovodi do suprimiranja vlastite produkcije gonadotropina pomažući pri tom vlastitu produkciju tj. bolji ovarijski odgovor kod ciklusa sa antagonistima i humanim menopauzalnim FSH. Hormonska kontracepcija produžava stimulaciju, smanjuje stopu kliničkih trudnoća i  HK povećava ukupnu dozu FSH.

Da li ste znali da je hormonska kombinovana kontracepcija...

 • najispitivaniji farmaceutski preparat u istoriji medicine
 • najuspješnije farmaceutsko dostignuće XX vijeka i
 • najveći farmaceutski izum u posljednjih 150 god.
 • i da se danas smatra čuvarem zdravlja žene
 • te da je nezaobilazan lijek u savremenom tretmanu neplodnosti

Benefiti pretretman sa  hormonskom kontracepcijom: Omogućava  postupke vantjelesne oplodnje u prirodnom ciklusu, zatim spriječava stvaranje ovarijalnih cisti. spriječava patološku proliferaciju endometrija, sprečava rast mioma, spriječava anemije uzrokovane obilnim menstruacijama, usporava rast endometrioma, spriječava negativno dejstvo androgena kod PCO, smanjuje šansu za hiperstimulaciju, te spriječava vanmateričnu trudnoću.