061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Novosti iz centra

PA-PA test je skrining test premalignih i malignih promjena grlića materice. Naziv dolazi od imena njegovog  tvorca, grčkog liječnika Georgea Nicholasa Papanicolaua, koji je početkom XX vijeka osmislio način za prepoznavanje premalignih stanica, no trebalo je proći još 30-ak godina kako bi se uvidjela važnost tog otkrića. Danas je PA-PA test široko prihvaćena, jednostavna, jeftina, brza, bezbolna metoda za otkrivanje predstadija raka grlića maternice.

Pozitivan nalaz je indikator eventualno prisutnog problema.  PA-PA  test se izvodi laganim “obrisom”  ćelija površinskog dijela grlića i njihovim nanošenjem na mikroskopsku pločicu, a potom slanjem u patološku laboratoriju na dalju procjenu (ocjenu).

Rađenje ovog testa podrazumijeva uzimanje uzorka ćelija dobijenih sa spoljašnje površine cerviksa (otvora grlića materice), kao i iz cervikalnog kanala, pri čemu uzorci moraju da budu jasno obilježeni i propraćeni adekvatnom dokumentacijom. Inače, grlić je prekriven epitelnim slojem, koji se sastoji od 12-24 redova gusto zbijenih ćelija. Epitelni sloj se oslanja na bazalnu membranu, ispod koje se nalazi tkivo od kojeg je izgrađen grlić materice.

Za procjenu eventualnih promjena cervikalnog nivoa bazalne membrane, u savremenoj dijagnostici se koriste ultrazvučni aparati visokih performansi. Pregled mora da bude rađen na adekvatan način – vaginalnom sondom, uz upotrebu CPA moda, kao i trodimenzionalnom obradom vaskularizacije cerviksa (protkanost krvnim sudovima) na nivou bazalne membrane.

Zbog pogodne lokalizacije postupak uzimanja materijala za citološku obradu je jednostavan i brz što omogućava primjenu kod velikog broja žena.

Uzimanje briseva. Poslije uvođenja vaginalnih spekuluma vrši se orijentacioni pregled grlića i vagine bez upotrebe reagenasa (kolpokopom ili golim okom), a onda se sa štapićem uzima bris iz zadnjeg svoda vagine (A-bris) i sa grlića (B-bris). C-bris se uzima iz samog kanala grlića specijalnom četkicom.

U našim prilikama, vjerovatno je najracionalnije citološku detekciju uključiti u već postojeće kapacitete i uzimati bris ženama koje ionako dolaze na ginekološke preglede. Iskustva pokazuju da se na taj način može u razdoblju od nekoliko godina obuhvatiti veliki dio ženske populacije u najrizičnijim godinama tj. između 20 i 55. Opšte je mišljenje da bi uzimanje briseva trebalo da se sprovodi u svim ginekološkim ordinacijama jer se često dešava da žene samo za vrijeme trudnoće ili u vezi sa trudnoćom (npr. radi pobačaja) posjećuju ginekologa. Ako se kod njih ne uzme bris, može se propustiti prilika za blagovremenim otkrivanjem malignog oboljenja.

Ako je nalaz sasvim uredan i ako žena nema nikakvih smetnji preporuka je da se on ponovi za 1- 2 godine što zavisi od starosti žene, ranijih nalaza, rizika za pojavu karcinoma grlića i slično. Žene koje koriste neku kontinuiranu kontracepciju (tablete, spirala) ovaj pregled treba da rade jednom godišnje.

Smatra se kako se redovitim izvođenjem PA-PA testa i pridržavanja uputa ginekologa pojavnost raka vrata maternice može smanjiti za 80-ak procenata. Kako je najveća pojava  raka grlića  maternice kod žena u pedesetim godinama života, razumljivo je kolika je važnost otkrivanja premalignih lezija u ranijoj životnoj dobi-

Nalazi Pa-PA testa budu gotovi za 5 do 7 dana. Neobično je važno da nalaz bude pravilno interpretiran od strane specijaliste ginekologa, jer on nije samo odgovor da li ima raka na grliću materice nego i kakvo je trenutno stranje vanjske porcije i kanala grlića i da li ono ima povezanosti sa bolovima u dnu stomaka, krstima prilikom odnosa ili sa upornom vaginalnih iscjetkom. Navedena stanja su nerijetko prvi signali upale grlića i promjena koje mogu zvaršiti i sa rakom grlića.

Važno je istaći da su početne premalnigne promjene izlječive relativno jednostavnim metodama koje su dostupne svim ženama kao što su kriokauterizacija, loop ekscizija ili konizacija.

Osim toga, ono što je napisano na nalazu ima značaj tek u korelaciji sa Vašim subjetkivnim smetnjama, trenutnom stanju vaših genitalnih organa i rizika koje eventualno posjedujete.

Cijena PA-PA testa u Klinici dr. Balić  sa kompletnim ginekološkim pregledom iznosi  100 KM, a kolposkopija dodatnih 20 KM ( ukoliko se pokaže potreba za istom).

Također u Klinici dr. Balić moguće je uraditi PA-PA nalaz bez ginekološkog pregleda po cijeni od 50 KM.

Ginekološka klinika  “Dr Balić” Tuzla u okviru širokog spektra svojih usluga pruža  kompletnu ginekološku dijagnostiku i u savremeno uređenoj labaratoriji  biohemijske pretrage.

Naručiti se možete na naše kontakt brojeve:  061 140 222 ili 035 260-650.