061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Novosti iz centra

Začeće je vrlo kompliciran proces koji zahtijeva pravilno i usklađeno djelovanje ženskih i muških reproduktivnih organa.  Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije „neplodnost je bolest reproduktivnog sistema definisana kao izostanak kliničke trudnoće nakon 12 ili više mjeseci redovnih, nezaštićenih, spolnih odnosa“. S ovim problemom susreće se između 7% i 26% ljudi, dok ljekarsku pomoć potraže 50% neplodnih parova, a tek njih oko 22% se podvrgava liječenju.

U svrhu pravovremenog otkrivanja tačnog uzroka neplodnosti potrebno je uraditi određene kliničke i laboratorijske pretrage. Mi vam ukazujemo na pravilan način i vrijeme kako i kada da ih obavite i tako značajno skratite vrijeme ispitivanja a time i početak Vašeg liječenja.

Preporučujemo da uradite hormonske pretrage prema niže navedenim uputama, te PA-PA test i da s tim nalazima, ali i svim ostalim koje imate dođete u naš Centar gdje će se izvršiti analiza kompletne Vaše medicinske dokumentacije (i stare i nove), te na osnovu toga i informacija koje nam Vi date o svim okolnostima vezanim za Vaše stanje napraviti okvirni plan dijagnostike i liječenja neplodnosti.

U okviru te posjete uradićemo klasični ginekološki, te vaginalni ultrazvučni pregled (2D, 3D/4D i kolor doppler) na ultrazvučnom aparatu GE VOLUSON E-8 EXPERT i analizu sjemena supruga (spermogram). Naša preporuka je da suprug da sjeme par dana prije dogovorenog termina tako da za Vašu posjetu imamo spremne rezultate spermograma. Osim toga, pregled žene je poželjno (ali nije obavezno) uraditi  u periodu između 6. i 13. dana ciklusa.

Spisak potrebnih nalaza za dijagnostiku neplodnosti kod žene:

 • PA-PA test
 • Krvna grupa i Rh faktor

Laboratoriske analize

 • KS, SE, urin, ŠUK, urea, kreatinin, holesterol
 • Inzulinemija i OGTT

Mikrobiološke analize

 • Urinokultura na BG i ABG
 • Brisevi grlića i vagine na BG i ABG

Hormonske pretrage

 • FSH, LH, prolaktin, estradiol, progesteron, testosteron (urađeni u vrijeme menzesa -2. do 5. dan)
 • TSH,T3, T4

Imunološka i genetska ispitivanja

 • TORCH
 • Antikardiolipinska antitijela ACA)
 • Antifosfolipidna anitijela
 • Test 4 gena na trombofiliju

Serološka ispitivanja (za oboje)

 • HbsAg,
 • HCV-Ab
 • HIV
 • VDRL

Napomena: moguće je i da se pregled obavi i pred kraj menzesa, te da se u tom slučaju hormonske analize urade u našoj klinici.