061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Novosti iz centra

Na poziv Bolnice za žensko zdravlje "Nadhezda", dr Devleta i dr Adem Balić su proveli u Sofiji dva dana.

Pored razmjene iskustava vezano za stimulaciju ovulacije, ponavljane neuspješne imlantacije, posebno mjesto je zauzela posjeta embriološkom laboratoriju u kome se godišnje obavi preko 3000 ciklusa.
IVF centar "Dr Balić" će u narednom periodu u saradnji sa ovom respektabilnom klinikom ostvariti saradnju vezanu za pregenetsku dijagnostiku.