061 140 222 | ivfbih@gmail.com

 

Prof.dr.sci. Devleta Balić

Specijalista ginekologije i akušerstva
Subspecijalista Fetalne medicine i opstetricije
Redovni profesor ginekologije i akušerstva

Biografija | Publikacije | Diplome

 

Biografija - Prof.dr.sci. Devleta Balić

Osnovni podaci

 • Ime i prezime:  Devleta (Behđeta) Balić
 • Mjesto i datum rođenja: Brčko, 27.03.1966.
 • Nacionalnost: Bošnjak
 • Porodična situacija: udata; suprug Adem Balić, specijalista ginekologije i akušerstva, redovni  profesor;
 • Adresa: Tuzla, Kojšino 25;
 • Zaposlen:  PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ Tuzla, direktor

Univerzitetska edukacija

 • Medicinski fakultet, Tuzla, 1988.
 • Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, Ginekološko-akušerska klinika, Tuzla, 1996.
 • Postdiplomski studij, Medicinski fakultet u Tuzli, 1992. god.
 • Magistarski rad, Medicinski fakultet u Tuzli, 1993. god.
 • Doktorat, Medicinski fakultet u Tuzli, 2000. god.

Univerzitetska karijera

 • Viši asistent na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 1998-1999.
 • Docent na na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2001-2005.
 • Vanredni profesor na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2005- 2012god.
 • Redovni profesor na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2012.god.
 • Utemeljitelj i prvi rukovodilac predmeta  Zdravstvena njega hirurških i ginekoloških bolesti na Visokoj zdravstvenoj školi, Univerziteta u Tuzli, 2006-2010.

Mentorstva

 • Magistarski rad  Dr Anele Latifagić, specijaliste ginekologije I akušerstva pod nazivom “Vezujući protein insulinu sličnog faktora rasta (IGFBP-1)  u cervikalnoj sluzi kao predictor prijevremenog porođaja”, Medicinski fakultet u Tuzli, 2007.
 • Magistarski rad dr Zumre Begić, specijaliste ginekologije i akušerstva, pod nazivom ,,Povezanost lipidnog profila i novoa testosterona sa gustoćom kosti u postmenopauzi”, Medicinski fakultet  Univerziteta u Tuzli, 2009.
 • Doktorska disertacija dr Mahire Jahić, specijaliste ginekologije i akušerstva, pod nazivom „Kliničke, mikrobiološke i  citološke karakteristike enterokoknog vaginitisa”, Medicinski   fakultet Univerziteta u Tuzli, 2007.

  Trenutno je menstor na dva magistraska rada u izradi kao i jedne doktorske disertacije.

Recenzije

 • Jahić Mahira. Priručnik za trudnice. Tuzla: Printcom, 2004.
 • Skokić Fahrija. Postala sam majka. Tuzla: Printcom, 2003.
 • Skokić Fahrija, Priručnik iz neonatologije i perinatologije. Tuzla: PrintCom,2006.
 • Grgić Gordana i sar, Prijevremeni porođaj,Tuzla, 2011.
 • Recenzet u časopisu  Medical Science Monitor,2005.
 • Recenzent u časopisu Medicinski glasnik.
 • Recenzent u časopisu Acta Medica Academica

Stručna usavršavanja

 • Edukacijska iz ednoskopske hirurgije, Hildesheim SR Njemača, novembar 1995 do januar 1996.
 • Studijski boravak-edukacija iz oblasti perinatologije, Buffalo, SAD, 1998.
 • Internacionalna škola ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i akušerstvu. Dubrovnik, Interuniversity school Ian Donald. 8-13. septembar 1997. god.
 • Ultrazvučna dijagnostika (kolor-dopler); GAK Opšte bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, 2000. god
 • Ultrazvučna dijagnostika (3D/4D). Nordwest Frauenkrankenhaus, Frankfurt, 14-16.3. 2005.god.
 • Asistirana humana reprodukcija. Maribor teaching hospital, Department of reproductive medicine and gynaecology endocrinology, 21.-28. 11. 2006. god. god.
 • International cource and workshop of  cryopreservacy: To freeze or vitrify? ESHRE, Maribor,12-13 april 2007. god.
 • Diagnostic and operative histeroscopy -workshop. International ESGE and EAGS. Maribor, 3-5. juli 2008. god.
 • Ultrazvučni pregled u 2. trimesečju. Šola ultrazvočne dijagnostika, Klinički centar Ljubljana, 16-19.10.2008. god.
 • Assisted human reproduction –basic course. ESHRE, Maribor, Slovenia, 25-29.11.2008. god.
 • Hysteroscopic workshop on contemporary trentds in office hysteroscopy. Maribor, 9.-19. 10. 2009. god.
 • 3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Zagreb, 16-17.10. 2009. god.
 • 3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Beograd, 24.-25.4.2010. god.
 • Bazični kurs sa praktičnim treningom iz vitrifikacije. Cetinje, Crna Gora, 7. maj 2010. god.
 • Višekratni boravci na edukaciji iz dijagnostijke i  liječenja neplodnosti te gikroinvazivne ginekološke endoskopije u Kliničkom centru u Ljubljani i Splošnoj bolnici u Mariboru,
 • 3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Zagreb, 14-15.10. 2011. god.

Profesionalne aktivnosti i dostignuća

 • Uvođenje 3D/4D ultrazvučne dijagnostike -2004. god na našim prostorima
 • Koautor originalne Trudničke knjižice i Trudničkog kartona koji se neprekidno koriste u antenatalnoj zaštiti u Tuzlanskom kantonu od 1994. god
 • Uvođenje modernih  dijagnostičkih i terapeutskih metoda u dječijoj  adolescentnoj ginekologiji
 • 2005. prva vaginoskopija  na GAK Tuzla
 • 2005. uvođenje histeroskopije kao dijagnostičke i operativne metode na GAK Tuzla
 • 2006. uvođenje histeroskopije kao ambulantne procedure
 • 2007. obavlja  počinje primjenu postupaka vantjelesne oplodnje u Tuzli
 • 2008. napušta Klinički centar i počinje samostalni rad nastavljajući sa primjenama metoda asistirane humane reprodukcije: IVF, ICSI i TESA  i krioprezervacije
 • Izrada prvih standarda intrauterinog rasta za populaciju tuzlanske regije -2007
 • Predavač na Školi ultrazvuka  u ginekologiji i akušerstvu
 • UKC Tuzla
 • Predavač na međunarodnoj školi ultrazvuka „Ian Donald“ u Sarajevu, 2009.
 • Direktor PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ u Tuzli
 • Član federalne  Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz ginekologije i akušerstva
 • Član federalne Komisije za donošenje zakona o metodama medicinski potpomognute oplodnje
 • Predavač na 3D-4D škola ultrazvuka sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2011.

Poznavanje jezika

 • Aktivno govori i piše na engleskom i njemačkom jeziku

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad je fokusiran na  i ultrazvučnu dijagnostiku u trudnoći, perinatologiju, endokrinološke aspekte menopauze te kao i na druga polja ginekologije i akušerstva kao što su asistirana humana reprodukcija i minimalna invazivna hirurgija u ginekologiji.

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama

 • Član Svjetske federacije ginekologa i obstetričara-FIGO
 • Član Evropskog udruženja za asisitiranu humanu reprodukciju –ESHRE
 • Predsjednik Sekcije za  Reproduktivnu medicinu Udruženja ginekologa i perinatologa FBiH- 2009-

Organizacija stručnih i naučnih skupova

 • Simpozijum I Perinatalni dani BiH, Tuzla 2008. god.

Trenutna pozicija

Direktor PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ Tuzla