061 140 222 | ivfbih@gmail.com

 

Prof.dr.sci. Adem Balić

Specijalista ginekologije i akušerstva
Subspecijalista Fetalne medicine i opstetricije
Redovni profesor ginekologije i akušerstva

Biografija | Publikacije | Diplome

 

Biografija - Prof.dr.sci. Adem Balić

Osnovni podaci

 • Ime i prezime: Adem (Nihada) Balić
 • Mjesto i datum rođenja: Banjaluka, 20. 8. 1959. god.
 • Nacionalnost: Bošnjak
 • Porodična situacija:
  • oženjen; supruga Devleta, rođena Mahmutspahić, specijalista ginekologije i akušerstva, redovni profesor;
 • troje djece;
 • Adresa: Tuzla, Kojšino 25;
 • Zaposlen: PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ i Medicinski fakultet u Tuzli

Univerzitetska edukacija

 • Medicinski fakultet, Tuzla, 1986.
 • Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, Ginekološko-akušerska klinika, Tuzla, 1994.
 • Postdiplomski studij, Medicinski fakultet u Tuzli, 1992. god.
 • Magistarski rad, Medicinski fakultet u Tuzli, 1993. god.
 • Doktorat, Medicinski fakultet u Tuzli, 1998. god.
 • Subspecijalizacija iz fetalne medicine i obstetricije, 2013. god

Univerzitetska karijera

 • Viši asistent na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 1998-1999.
 • Docent na na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 1999-2004. Vanredni profesor na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2004- 2011god.
 • Redovni profesor na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2011-.
 • Utemeljitelj i prvi rukovodilac predmeta Ginekologija, akušerstvo i neonatologija na Visokoj zdravstvenoj školi, Univerziteta u Tuzli, 2006-2009.
 • Autor Programa teoretske i praktične nastave za predmet Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli po kome se i danas radi
 • Autor Programa teoretske i praktične nastave za predmet Ginekologija, akušerstvo i neonatologija na Visokoj zdravstvenoj školi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli po kome se i danas radi

Stručna usavršavanja

 • Internacionalna škola ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i akušerstvu. Dubrovnik, Interuniversity school Ian Donald. 8-13. septembar 1997. god.
 • Ultrazvučna dijagnostika (kolor-dopler); GAK Opšte bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, 2000. god
 • Ultrazvučna dijagnostika (3D/4D). Nordwest Frauenkrankenhaus, Frankfurt, 14-16.3. 2005.god.
 • Asistirana humana reprodukcija. Maribor teaching hospital, Department of reproductive medicine and gynaecology endocrinology, 21.-28. 11. 2006. god. god.
 • International cource and workshop of  cryopreservacy: To freeze or vitrify? ESHRE, Maribor,12-13 april 2007. god.
 • Diagnostic and operative histeroscopy -workshop. International ESGE and EAGS. Maribor, 3-5. juli 2008. god.
 • Fetalna ehokardiografija - workshop. Klinički centar Banjaluka, 26-27.9.2008. god.
 • Ultrazvučni pregled u 2. trimesečju. Šola ultrazvočne dijagnostika, Klinički centar Ljubljana, 16-19.10.2008. god.
 • Assisted human reproduction –basic course. ESHRE, Maribor, Slovenia, 25-29.11.2008. god.
 • Hysteroscopic workshop on contemporary trentds in office hysteroscopy. Maribor, 9.-19. 10. 2009. god.
 • 3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Zagreb, 16-17.10. 2009. god.
 • 3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Beograd, 24.-25.4.2010. god.
 • Bazični kurs sa praktičnim treningom iz vitrifikacije. Cetinje, Crna Gora, 7. maj 2010. god.
 • 3d/4d VISUS Advanced, Cracow, Poland, 7-9-11. 2013. god.
 • Fetal Cardio Cracow, 9-10 may 2014, for gynecologists.

Profesionalne aktivnosti

 • Osnivač i Šef Službe za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja u Ugljeviku, 1989-1990.
 • Šef odjeljenja za ultrazvučnu dijagnostiku Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica, Dom zdravlja u Tuzli, 1997-1999.
 • Autor originalne Trudničke knjižice i Trudničkog kartona koji se neprekidno koriste u antenatalnoj zaštiti u Tuzlanskom kantonu od 1994. god
 • Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica i Šef odjeljenja za zdravstvenu zaštitu trudnica, Dom zdravlja u Tuzli, 2000-2012.
 • Pokretač Škole za trudnice u okviru Savjetovališta za trudnice u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica Doma zdravlja  u Tuzli
 • Uvođenje kolor-dopler ultrazvučne tehnike u ultrazvučnu dijagnostiku Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica Doma zdravlja  u Tuzli 2000. god
 • Uvođenje sonohisterografije u dijagnostiku bračne neplodnosti -1997. god.
 • Uvođenje kriokauterizacije u liječenju hroničnog cervicitisa, displazija i HPV infekcije -1998.
 • Uvođenje inseminacije sa bonificiranom spremom kao metod eliječenja bračne neplodnosti
 • Uvođenje 3D/4D ultrazvučne dijagnostike -2004. god.
 • Izrada kompjuterskog programa za ginekološke ordinacije i centre za asisitranu humanu reprodukciju -2005.
 • Uvođenje ultrazvučnog fetalnog skrininga u 13. i 14. nedjelji za ranu detekciju fetalnih anomalija i genetskih bolesti -2010-.
 • Izrada prvih standarda intrauterinog rasta za populaciju tuzlanske regije -2007.
 • Implementacija metoda asistirane humane reprodukcije: IVF, ICSI i TESA (2007)
  (mart 2008 -prva beba rođena nakon postupka vantjelesne oplodnje;  -april 2008 -prva beba kod muškarca sa azoospermijom)
 • Uvođenje fetalne ehokardiografije kao metode ranog otkrivanja srčanih mana -2009
 • Jedini certificirani doktor u BiH od strane FMF (Fetal medicine foundation) za ultrazvučni fetalni skrining pod brojem 72413 te sa pravom korištenja odgovarajućeg programa:
  • mjerenje nuhalnog prosvjetljenja
  • pregled nosnih kostiju
  • mjerenje facijalnog ugla
  • mjerenje protoka u ductus venosus i kroz valvulu
  • mjerenje protoka kroz trikuspidalnu valvulu
  • cervikometriju

Stručna priznanja

 • Zvanje Primarijus, Ministarstvo zdravstva Federacije BiH -1997. god

Poznavanje jezika

 • Engleski

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad je fokusiran na antenatalnu zaštitu i ultrazvučnu dijagnostiku fetalnih anomalija i genetskih aberacija, kao i na druga polja ginekologije i akušerstva kao što su asistirana humana reprodukcija, kontracepcija, te seksualno ponašanje mladih.
Autor kompjuterskog programa –softvera za ginekologiju, obstetriciju i asistiranu humanu reprodukciju gynObst, Infonet, 2014. god

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama

 • Član Svjetske federacije ginekologa i obstetričara-FIGO
 • Član Evropskog udruženja za asisitiranu humanu reprodukciju –ESHRE
 • Osnivač i prvi Podpredsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona 1998-2003
 • Član Odbora za ginekologiju i perinatologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH -2006-
 • Predsjednik Skupštine Ljekarske komore Tuzlanskog kantona 2003-2007
 • Predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona 2007-2011.
 • Predsjednik Sekcije za Perinatalnu medicinu Udruženja ginekologa i perinatologa FBiH- 2009-
 • Član Inicijativnog odbora za osnivanje Federalne ljekarske komore FBiH 2009-2011.
 • Član Fetal medicine foundation

Organizacija stručnih i naučnih skupova

 • Međunarodni simpozijum Kolor-dopler u ginekologiji i akušerstvu, Srebrenik, 2000.
 • Simpozijum I Perinatalni dani BiH, Tuzla 2008. god.
 • V.I.S.U.S. COURSE – Bečka međunarodna škola 3D/4D ultrazvuka, Tuzla, 6-7.4.2012.
 • V.I.S.U.S. COURSE – Bečka međunarodna škola 3D/4D ultrazvuka, Tuzla, 17.-18. maj 2014.

Trenutna pozicija

 • Načelnik Zavoda za humanu reprodukciju „Dr Balić“ u Tuzli
 • Predsjednik Sekcije za perinatalnu medicinu Udruženja ginekologa i perinatologa FBiH
 • Član Stručnog tima Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona